หน้าหลัก    ข่าวสาระน่ารู้  
รายละเอียดข่าว
 
  สถานที่ติดต่อเกี่ยวกับงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
      

ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ บมจ.ธนาคารกรุงไทย อาคารสุขุมวิท ชั้น 14
เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กทม. 10110
โทร 02-208-8699
โทรสาร 02-256-8198 หรือ 02-256-8375
E-Mail: Webmaster:
gsl@ktb.co.th

สนง.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาชั้น 16 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
เลขที่ 63 ซอยทวีมิตร ถนนพระราม 9
เขตห้วยขวาง กทม. 10400
โทร 02-610-4888
โทรสาร 02-643-1470 หรือ 02-643-2218

สำนักงานคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่งชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก
กระทรวงศึกษาธิการ
ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร.0-2280-6220-1 โทรสาร 0-2280-6220
E-mail :
edloans@emisc.moe.go.th

สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่สองอาคารทบวงมหาวิทยาลัย ชั้น 12
เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี
กทม. 10400
โทร (02) 3545460
โทรสาร (02) 3545474

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารกรุงไทย 1551  : อุมาพร อัครางกูร
: 2556-06-08