หน้าหลัก    ข่าวสาระน่ารู้  
รายละเอียดข่าว
 
  สถานที่ติดต่อเกี่ยวกับงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
      

 ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ บมจ.ธนาคารกรุงไทย อาคารสุขุมวิท ชั้น 14 

เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กทม. 10110
โทร 02-208-8699
โทรสาร 02-256-8198 หรือ 02-256-8375
E-Mail: Webmaster: gsl@ktb.co.th
 
สนง.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาชั้น 16 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ 
เลขที่ 63 ซอยทวีมิตร ถนนพระราม 9
เขตห้วยขวาง กทม. 10400
โทร 02-610-4888
โทรสาร 02-643-1470 หรือ 02-643-2218
 
สำนักงานคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่งชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก 
กระทรวงศึกษาธิการ
ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร.0-2280-6220-1 โทรสาร 0-2280-6220
E-mail : edloans@emisc.moe.go.th
 
สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่สองอาคารทบวงมหาวิทยาลัย ชั้น 12 
เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี
กทม. 10400
โทร (02) 3545460
โทรสาร (02) 3545474
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ 
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารกรุงไทย 1551  


: admin กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
: 2557-12-01